MS-Kinderkampen voor kinderen en broers/zussen van mensen met MS      Direct aanmelden

toutrekkenJaarlijks worden vier MS-Kinderkampen georganiseerd, elk kamp voor een andere leeftijdsgroep (6 – 11 jaar, 11 – 14 jaar, 14 – 17 jaar en 18 – 25 jaar). De kampen beginnen op vrijdagmiddag of –avond en eindigen op zondagmiddag. De kampen worden op verschillende locaties door heel Nederland (en soms zelfs daarbuiten) gehouden. De ene keer wordt er overnacht in tenten, een andere keer misschien in een luxe verblijf met jacuzzi en zwembad.

Het algemene doel van de kampen is de deelnemers te helpen zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de situatie thuis. Dat doen we door je informatie te geven over Multiple Sclerose, tips en trucs te delen en door je tenminste voor dit weekend uit de situatie thuis te halen. Daarnaast, en dat is voor jou als deelnemer misschien minder interessant, geven we de ouders kans om met elkaar in contact te komen en informatie uit te wisselen.

Multiple Sclerose is uiteraard een thema tijdens het weekend. Maar daar gaat het echt niet het hele weekend over!! Natuurlijk is elk kamp weer anders. Het programma is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers en van de locatie van het kamp. Vaste onderdelen zijn er natuurlijk wel:

wst er gebeurt skelterenNa aankomst op vrijdag wordt er kennisgemaakt met elkaar en met de begeleiders. Wie is wie? Sommige deelnemers kennen elkaar al van eerdere kampen, anderen zijn nieuw en worden zo snel in de groep opgenomen. Daarna volgt meestal iets actiefs, lekker (buiten) bezig zijn.

Ook op de zaterdag is er een actief programma. In de afgelopen jaren hebben we al van alles gedaan: klimparcours in de bomen, zeskampen, varen, puzzeltochten, survival. Natuurlijk kijken we ook hierbij weer goed naar de leeftijd en de mogelijkheden van de locatie en de omgeving. Met de jongste groep (6 – 11 jaar) hebben we ook wel eens uitstapjes naar bijvoorbeeld een dierentuin gemaakt.

wat er gebeurt uitleg msDaarnaast wordt er op de zaterdagochtend vaak veel aandacht besteed aan wat MS is en wat dat voor jou en je familie kan betekenen. Natuurlijk is dat voor iedereen anders maar door er met elkaar over te praten ontstaat er vaak meer herkenning en begrip.
De invulling van de zaterdagavond is wisselend. Soms een bonte avond, soms nog een actief programma buiten, soms …. (vul zelf maar aan).

Voordat je op de zondag weer opgehaald wordt, of zelf naar huis gaat voor de oudere deelnemers, organiseren we vaak ook nog weer een leuke activiteit.

Nu klinkt dit alsof je het hele weekend van de ene naar de andere activiteit gaat. Dat is niet zo! Er blijft tijd genoeg over om te chillen, te spelen en natuurlijk om lekker te eten en te drinken!!
Kortom elk MS Kinderkamp is een mix van leuke activiteiten, ontspanning en een beetje aandacht voor wat jullie allemaal bij elkaar brengt: het omgaan met de situatie thuis met een vader, moeder, broer of zus met Multiple Sclerose!

Okay, dit is even een saai stukje tekst. Maar we willen jullie ouders en de donateurs van het Nationaal MS Fonds wel even uitleggen waarom we deze kampen organiseren. We willen laten zien dat het niet alleen om de lol gaat maar dat er een serieuze basis voor deze kampen is! En dat er dus geld nodig is om deze kampen te kunnen blijven organiseren. Dus zet je schrap, hier komt ie:

Onderzoek door RUG en UMCG

hoe het begon 1 500pxbOmdat het idee bestond dat kinderen van iemand met MS tegen problemen konden aanlopen waar niet of nauwelijks aandacht voor is, heeft MS-Anders (de stichting die tot het samengaan met het Nationaal MS Fonds in 2020 de MS-Kinderkampen heeft ondersteund) samen met het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, sectie Toegepast Onderzoek (NCG/TO) van de Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in 2001 het initiatief genomen om een praktisch ondersteuningsaanbod voor deze kinderen te ontwikkelen. Tijdens het project is er gekeken naar de behoeften van kinderen van een ouder met MS, rekening houdend met hun leeftijd. Het eindresultaat van het project is gepresenteerd als een overzichtelijk draaiboek met daarin verschillende bruikbare programmaonderdelen.

Het project bestond uit drie fasen. In de eerste fase werd onder andere een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestond uit deskundigen op het gebied van MS: MS-consulenten, kinderen van een ouder met MS en patiëntenorganisaties. Kinderen van een ouder met MS werden zowel individueel als groepsgewijs door NCG/TO betrokken bij het samenstellen van het ondersteuningsprogramma, zowel qua inhoud als vorm. In fase twee werd het concept draaiboek ontwikkeld. In de derde fase is het draaiboek getoetst op werkbaarheid en waar nodig aangepast, waarna de uiteindelijke vorm van het draaiboek is vastgesteld.

 

Van onderzoek naar weekendje weg

hoe het begon 2 500pxbAansluitend aan het onderzoek is er in 2002 een speciaal weekend voor de kinderen van een ouder met MS georganiseerd. De kinderen die zich hier voor opgegeven hadden, hebben een leuk, maar ook informatief weekend gehad. Onder begeleiding van verschillende deskundigen hebben zij via verschillende activiteiten meer geleerd over MS. Ook hebben zij onderling ervaringen uit kunnen wisselen. Maar bovenal hebben ze een hoop plezier gemaakt.

Dit weekend is, achteraf gezien, het startpunt geweest voor de organisatie van de MS-Kinderkampen zoals we die nu kennen. Ondertussen worden er jaarlijks vier kampen georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. Niet alleen meer voor kinderen van mensen (ouders) met MS maar ook voor de broers/zussen van jonge mensen met MS. Zij lopen immers tegen dezelfde problemen in het gezin aan!

Van 2002 tot 2020 zijn de kampen betaald en ondersteund door stichting MS-Anders. Deze stichting is in 2020 samengegaan met het Nationaal MS Fonds. Het Nationaal MS Fonds ondersteund en financiert sindsdien de MS-Kinderkampen.

De MS-Kinderkampen worden georganiseerd onder de vlag van het Nationaal MS Fonds. Dat stelt zich tot doel de kwaliteit van leven van mensen met MS én hun naasten te verbeteren. Daar horen dus ook de kinderen bij, vandaar dat de MS-Kinderkampen bestaan! Voor de kinderkampen zorgt het fonds onder meer voor de financiering, ontwikkelen en uitgeven van informatieboekjes en PR materiaal en logistieke ondersteuning.

roelRoelgertDe organisatie van de kampen is in handen van Roel Petter en Gert Messchendorp. Roel is medisch maatschappelijk werker in het UMCG in Groningen. Gert werkt ook in het UMCG maar dan als verpleegkundig specialist op de afdeling neurologie (voor patiënten met een beroerte).

Naast Roel en Gert voor de algemene organisatie is een kernteam van begeleiders verantwoordelijk voor de inhoud van de kampen. Zij verzorgen het programma. Het kernteam bestaat uit Robbert Bartels, Sander Kalsbeek, Jan Jaap Karsten en Fannie van Vredendaal.

Zoals je bij “Wat er gebeurt” hebt kunnen lezen is er tijdens de kampen (natuurlijk) aandacht voor Multiple Sclerose. Op twee manieren komt dit tijdens elk kamp aan bod: het doktersspreekuur en de groepsgesprekken.

De dokter in gesprek met een deelnemer tijdens het spreekuur.Tijdens het doktersspreekuur vertelt een dokter (meestal een dokter die opgeleid wordt tot neuroloog) wat MS is. Natuurlijk wel op een manier die past bij de leeftijd van de deelnemers. Vaak wordt uitgelegd hoe het zenuwstelsel werkt en wat er bij iemand met MS niet goed gaat. De testjes die de dokter in het ziekenhuis doet worden uitgelegd of voorgedaan.

Soms gebruiken we het simulatiespel zodat je zelf een beetje kunt beleven wat voor klachten iemand met MS kan hebben. Een voorbeeld? Veel mensen met MS kunnen niet goed zien, dat kan je zelf nadoen door een bril ingesmeerd met vaseline op te zetten.

Soms wordt, met name bij de oudere groepen, meer stilgestaan bij specifieke onderwerpen als behandeling, erfelijkheid of impact van MS op het gezin. De dokter die het spreekuur houdt, gaat het hele weekend mee. Dus heb je na het spreekuur nog vragen, of vragen die je liever niet met iedereen erbij stelt, dan is er alle gelegenheid om die op een ander moment te stellen.


In een ontspannen omgeving delen deelnemers ervaringen met elkaar.

Bij het groepsgesprek ga je in kleine groepjes bespreken wat de invloed is van MS op jou als gezinslid. Kan je vriendjes mee naar huis nemen? Moet je veel helpen thuis? De andere deelnemers herkennen vaak snel en goed wat je bedoelt en zo kunnen jullie elkaar helpen. De groepsgesprekken worden begeleid door één of meerdere begeleiders van het kamp. Veel van de begeleiders hebben vanuit hun werk of opleiding ervaring in het begeleiden van dit soort gesprekken.

Door de verhalen tijdens de kampen weten wij zo langzamerhand welke vragen er kunnen leven bij de doelgroep, bij jullie dus. Daar gaan we op in tijdens het doktersspreekuur, maar we proberen die informatie ook hier te verzamelen. Hier vind je bijvoorbeeld begrijpelijke informatie over MS.

We kunnen een beroep doen op een groot aantal enthousiaste begeleiders. De belangrijkste eis die aan de begeleiders van de kinderkampen wordt gesteld is dat ze hun uiterste best willen doen om jullie, de deelnemers, een ontzettend leuk weekend te bezorgen. Daarnaast wordt er gekeken of een begeleider in het team past, want we vinden het belangrijk dat er een goed team staat.

Bij elk kamp zijn er begeleiders die weten wat MS is (en dat ook uit kunnen leggen). Vaak zijn dit artsen die in opleiding zijn tot neuroloog. Veel van deze begeleiders uit eerdere kampen kan je nu als neuroloog in verschillende ziekenhuizen in het hele land tegenkomen.

Verder wordt gezorgd voor een team waarin mensen zitten die gesprekken kunnen voeren of begeleiden maar ook mensen die een activiteit weten te verzinnen. Veel van de vaste begeleiders hebben dan ook een achtergrond in sport, onderwijs of zorg. Aan elke begeleider wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

 bgeleidersteam

actie door deelnemer

Het nationaal MS Fonds wil zoveel mogelijk kinderen/jongeren in staat stellen om mee te doen met de kinderkampen. Daarom is er geen vaste prijs voor deelname maar wordt er gevraagd om een vrijwillige eigen bijdrage. De kampen worden volledig gefinancierd door het Nationaal MS Fonds en sponsoren.

Het gebeurt regelmatig dat deelnemers, ouders of andere betrokkenen zelf acties opzetten om geld in te zamelen voor de kinderkampen. Wij zijn natuurlijk heel blij met dit soort initiatieven!

Omdat er bij het inschrijven geen kosten worden gemaakt, het verzoek om een vrijwillige eigen bijdrage volgt pas na deelname aan het kamp, hebben we gemerkt dat het voor sommige deelnemers erg makkelijk is om zich op het laatste moment weer af te melden. Uiteraard hebben wij dan voor de accommodatie en de activiteiten al kosten gemaakt! Om dit te ontmoedigen hebben we besloten voor een aantal kampen een borg in te voeren. Als je je aanmeldt maak je € 50 over op een speciale rekening, Na deelname wordt de borg teruggestort.

 

 

 

Ondersteund door:

LogoMS1996

Nationaal MS Fonds

Nationaal MS Fonds
Industrieweg 130C
3044 AT Rotterdam
(010) 591 98 39
Gebruik voor vragen over de MS-Kinderkampen het contactformulier

Naar boven