We kunnen een beroep doen op een groot aantal enthousiaste begeleiders. De belangrijkste eis die aan de begeleiders van de kinderkampen wordt gesteld is dat ze hun uiterste best willen doen om jullie, de deelnemers, een ontzettend leuk weekend te bezorgen. Daarnaast wordt er gekeken of een begeleider in het team past, want we vinden het belangrijk dat er een goed team staat.

Bij elk kamp zijn er begeleiders die weten wat MS is (en dat ook uit kunnen leggen). Vaak zijn dit artsen die in opleiding zijn tot neuroloog. Veel van deze begeleiders uit eerdere kampen kan je nu als neuroloog in verschillende ziekenhuizen in het hele land tegenkomen.

Verder wordt gezorgd voor een team waarin mensen zitten die gesprekken kunnen voeren of begeleiden maar ook mensen die een activiteit weten te verzinnen. Veel van de vaste begeleiders hebben dan ook een achtergrond in sport, onderwijs of zorg. Aan elke begeleider wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

 bgeleidersteam