Zoals je bij “Wat er gebeurt” hebt kunnen lezen is er tijdens de kampen (natuurlijk) aandacht voor Multiple Sclerose. Op twee manieren komt dit tijdens elk kamp aan bod: het doktersspreekuur en de groepsgesprekken.

De dokter in gesprek met een deelnemer tijdens het spreekuur.Tijdens het doktersspreekuur vertelt een dokter (meestal een dokter die opgeleid wordt tot neuroloog) wat MS is. Natuurlijk wel op een manier die past bij de leeftijd van de deelnemers. Vaak wordt uitgelegd hoe het zenuwstelsel werkt en wat er bij iemand met MS niet goed gaat. De testjes die de dokter in het ziekenhuis doet worden uitgelegd of voorgedaan.

Soms gebruiken we het simulatiespel zodat je zelf een beetje kunt beleven wat voor klachten iemand met MS kan hebben. Een voorbeeld? Veel mensen met MS kunnen niet goed zien, dat kan je zelf nadoen door een bril ingesmeerd met vaseline op te zetten.

Soms wordt, met name bij de oudere groepen, meer stilgestaan bij specifieke onderwerpen als behandeling, erfelijkheid of impact van MS op het gezin. De dokter die het spreekuur houdt, gaat het hele weekend mee. Dus heb je na het spreekuur nog vragen, of vragen die je liever niet met iedereen erbij stelt, dan is er alle gelegenheid om die op een ander moment te stellen.


In een ontspannen omgeving delen deelnemers ervaringen met elkaar.

Bij het groepsgesprek ga je in kleine groepjes bespreken wat de invloed is van MS op jou als gezinslid. Kan je vriendjes mee naar huis nemen? Moet je veel helpen thuis? De andere deelnemers herkennen vaak snel en goed wat je bedoelt en zo kunnen jullie elkaar helpen. De groepsgesprekken worden begeleid door één of meerdere begeleiders van het kamp. Veel van de begeleiders hebben vanuit hun werk of opleiding ervaring in het begeleiden van dit soort gesprekken.

Door de verhalen tijdens de kampen weten wij zo langzamerhand welke vragen er kunnen leven bij de doelgroep, bij jullie dus. Daar gaan we op in tijdens het doktersspreekuur, maar we proberen die informatie ook hier te verzamelen. Hier vind je bijvoorbeeld begrijpelijke informatie over MS.