actie door deelnemer

Het nationaal MS Fonds wil zoveel mogelijk kinderen/jongeren in staat stellen om mee te doen met de kinderkampen. Daarom is er geen vaste prijs voor deelname maar wordt er gevraagd om een vrijwillige eigen bijdrage. De kampen worden volledig gefinancierd door het Nationaal MS Fonds en sponsoren.

Het gebeurt regelmatig dat deelnemers, ouders of andere betrokkenen zelf acties opzetten om geld in te zamelen voor de kinderkampen. Wij zijn natuurlijk heel blij met dit soort initiatieven!

Omdat er bij het inschrijven geen kosten worden gemaakt, het verzoek om een vrijwillige eigen bijdrage volgt pas na deelname aan het kamp, hebben we gemerkt dat het voor sommige deelnemers erg makkelijk is om zich op het laatste moment weer af te melden. Uiteraard hebben wij dan voor de accommodatie en de activiteiten al kosten gemaakt! Om dit te ontmoedigen hebben we besloten voor een aantal kampen een borg in te voeren. Als je je aanmeldt maak je € 50 over op een speciale rekening, Na deelname wordt de borg teruggestort.