Externe links

Deze website bevat verwijzingen (links) naar andere websites. De samenstellers van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud (en juistheid) van de informatie op die andere websites. Mocht je via een link op deze website terecht komen op websites met onjuiste of niet relevante informatie dan vernemen we dat graag (zie pagina contact).

Medische informatie

Voor de medische informatie op deze website geldt dat de informatie algemeen van aard is. het Nationaal MS Fonds, de (organisatoren en begeleiders van) de MS Kinderkampen en de webmaster van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor het gebruik en de toepassing van de op deze website vermelde gegevens, middelen en methoden. Raadpleeg in alle gevallen uw arts.